ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Παρέχουμε τα υψηλότερα standards ποιότητας τόσο υλικών όσο και ασφάλειας.

συντήρηση πυροσβεστήρα

Η συντήρηση πυροσβεστήρα

Στο ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς η διάσωση των ανθρώπινων ζωών αφενός και η ασφάλεια των κτιρίων αφετέρου, κρίνονται από την αμεσότητα λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

 Εκ του νόμου επιβάλλεται η ύπαρξη των πυροσβεστήρων σε πολυκατοικίες και κτίρια και την τακτική συντήρηση πυροσβεστήρα.

Κανένας νόμος όμως δεν επιβάλει την άψογη λειτουργία τους.

Αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε εταιρεία που αναλαμβάνει την αναγόμωση και την πώληση τους.

συντήρηση πυροσβεστήραΗ ‘’hometechnik’’ ανέκαθεν ευαισθητοποιημένη στον παράγοντα "ασφάλεια" παρέχει στους πελάτες της πυροσβεστήρες με τα υψηλότερα standards ποιότητας τόσο υλικών όσο και ασφάλειας.

Επίσης το τμήμα πυρασφάλειας της εταιρείας μας πραγματοποιεί συντήρηση πυροσβεστήρα, τοποθετήσεις πυροσβεστήρα, αναγομώσεις πυροσβεστήρων και αναλαμβάνει την τοποθέτηση καινούργιων καθώς και αντικατάσταση βαλβίδων ασφαλείας.

TOP